header-logo2.png AlleBrekers

Ontwikkeling

De website www.allebrekers.nl is ontwikkeld in opdracht van BRBS Recycling. In beginsel kunnen alle brekers, die de voorwaarden van de website accepteren, de gegevens van hun brekerinstallatie(s) kunnen laten vermelden. Dit voor leden van BRBS Recycling, maar ook voor niet-leden. Zie ook het menu-item Aanmelden.

Verantwoordelijkheid

De eigenaar van de breker is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste data, het verzorgen van de verbinding en de overdracht van gegevens. De site, noch de eigenaar van de site is hiervoor aansprakelijk en/of verantwoordelijk.

Doelen

Het GPS systeem is ontwikkeld om transparantie in de markt te bieden als antwoord op reacties uit de markt, die het vertrouwen in het certificaat ter discussie stelden. Goed functionerende bedrijven hebben geen moeite met transparantie en inzicht via het GPS systeem. In combinatie met het certificaat ontstaat zo waardevolle informatie waarmee bevoegd gezag prioriteiten beter kan stellen.

Met Allebrekers.nl is er een website waar de voor de BRL verplichte gegevens zichtbaar zijn voor de eigenaar van de breker en de certificerende instelling. De handhavende instantie houdt de mogelijkheid om de locatie te zien. Omdat er geen centrale URL (internetadres) is voorgeschreven, is de verplichte GPS informatie in principe verspreid over het web te vinden. Allebrekers.nl concentreert een relatief groot gedeelte van deze informatie.

Disclaimer

De website www.allebrekers.nl noch de eigenaar van de website is verantwoordelijk voor welke schade dan ook die voortkomt uit het onjuist of niet publiceren van data van een breker op de website.

Uw breker op deze website?

Wordt ook transparant en bouw samen met ons aan een betere wereld!